Om Ole Vedsted-Jakobsen

Over 40 års erfaring

Uddannelse

Oversigt over Ole Vedsted-Jakobsen uddannelsesrejse.

Skriv besked


  Nuværende og tidligere ansættelser

  2011-nu

  Bolius – Boligejernes Videncenter A/S

  Hos Bolius har jeg arbejdet deltid som fagrådgiver samt med køberrådgivning, hvor jeg har hjulpet en lang række kunder godt igennem deres boligkøb.
  2011-nu
  1. april 2000- 1. maj 2006

  Kristensen Properties A/S

  Jeg havde ansvaret for projektudvikling i hele DK, som resulterede i en række projekter, som kan ses på Kristensens hjemmeside. Dog ikke så mange, som jeg gerne havde villet. Risikovilligheden var ikke til det.

  På det seneste også for opbygning af Tysk Ejendomsfond: K/S Kristensen German Retail Partners og kontakt til investorerne, som var AP Pension, SamPension A/S og BankPension. Endelig havde jeg også ansvaret for indkøb af ejendommene i Tyskland via vort Tyske kontor i Berlin.

  1. april 2000- 1. maj 2006
  1998- 2000

  Carl Bro A/S

  Medlem af direktionen i Carl Bro Byg. Mit arbejde bestod i salg generelt for Byg og tillige udvikling, for kunder som C.W. Obel og for næsten alle øvrige daværende udviklere.
  1998- 2000
  1996-1998

  Seitzberg & Neltoft A/S

  Af forskellige grunde bl.a. ønsket om at være selvstændig, købte jeg Seitzberg & Neltoft A/S, en ingeniørforretning med 15 med­arbejdere, hvor indehaveren var omkommet ved en trafikulykke. Virksomheden, som jeg var eneindehaver af, drev jeg i 2 år fra 1996-98.

  Carl Bro kontaktede mig i løbet af det andet år og foreslog, at jeg solgte og flyttede ud til dem. Efter ca. ½ års forhandlinger blev vi enige om, at gennemføre handelen.

  1996-1998
  1994-96

  Monberg & Thorsen A/S

  Fra den periode skal primært nævnes Nestlé-Danmarks kontor på Amerika­kaj som jeg udviklede, men som M&T af forskellige grunde valgte at gennemføre i samarbejde med TK Development. Desuden udviklede jeg og igangsatte for ”Havnen” og PFA, Kalk­brænderi­havnen, som nu er fuldt udviklet. På grund af mit jobskifte blev den imidlertid ikke ført ud i livet i M&T regi.
  1994-96
  1991-94

  KTT Danmark A/S

  Selskabet stiftede jeg på den levedygtige del af det konkursramte Kurt Thorsen Totalentreprise med Unibank som eneaktionær. Forretningskonceptet i dette selskab var stort set uændret i forhold til Kurt Thorsen Totalentreprise. Vi udviklede og solgte en række boligprojekter, primært til PFA, Magistrenes Pensionskasse og AP-pension. Jeg forsøgte selv at købe selskabet. Det lykkedes imidlertid ikke for mig at skaffe den nødvendige kapital. I stedet købte M&T selskabet og vi blev fusioneret ind i M&T.
  1991-94
  1987-1991

  Kurt Thorsen Totalentreprise

  Projektdirektør med ansvar for salg og udvikling i Kurt Thorsen Totalentreprise A/S 1987-91. Det var hovedsagligt danske boligprojekter vi udviklede og solgte. Kunderne var bl.a. mine tidligere kollegaer i pensionskasser og forsikringsselskaber. Da selskabet gik ned foreslog jeg Unibank at oprette et nyt selskab og udarbejdede forretningsplan for samme.
  1987-1991
  1980-87

  PKA

  Havde ansvaret for Investeringen i fast ejendom for 14 pensionskasser med den tilhørende drift. Jeg havde ansvaret nyinvesteringer i størrelsesordenen 500 mio. kr. om året. Der blev primært investeret i danske ejendomme. Jeg sagde op for at prøve nye udfordringer.
  1980-87
  1978-80

  Finansbanken

  Ansvaret for drift og ombygning af ejendommene og udbygning af Finansbankens filial net i DK. Vi åbnede ca. 25 nye filialer i den periode.
  1978-80

  Tillidshverv

  Alle afviklet bortset fra forskellige poster i forbindelse med sport.