Om Ole Vedsted-Jakobsen

Uddannelse

  • Arkitekt med afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1978.
  • Jeg har løbende taget en række lederkurser og faglige kurser relevante for de jobs, jeg har bestridt i gennem karrieren.

Nuværende og tidligere ansættelser

Bolius – Boligejernes Videncenter A/S

Fagrådgiver (2011-2015)

Hos Bolius har jeg arbejdet deltid som fagrådgiver samt med køberrådgivning, hvor jeg har hjulpet en lang række kunder godt igennem deres boligkøb.

Kristensen Properties A/S

Projektudvikler, Direktør, Kristensen Ejendomme A/S (1. april 2000- 1. maj 2006)

Jeg havde ansvaret for projektudvikling i hele DK, som resulterede i en række projekter, som kan ses på Kristensens hjemmeside. Dog ikke så mange, som jeg gerne havde villet. Risikovilligheden var ikke til det.

På det seneste også for opbygning af Tysk Ejendomsfond: K/S Kristensen German Retail Partners og kontakt til investorerne, som var AP Pension, SamPension A/S og BankPension. Endelig havde jeg også ansvaret for indkøb af ejendommene i Tyskland via vort Tyske kontor i Berlin.

 

Carl Bro A/S

Direktør for Carl Bro Real Estate (1998- 2000)

Medlem af direktionen i Carl Bro Byg. Mit arbejde bestod i salg generelt for Byg og tillige udvikling, for kunder som C.W. Obel og for næsten alle øvrige daværende udviklere.

 

Seitzberg & Neltoft A/S

Direktør og indehaver (1996-1998)

Af forskellige grunde bl.a. ønsket om at være selvstændig, købte jeg Seitzberg & Neltoft A/S, en ingeniørforretning med 15 med­arbejdere, hvor indehaveren var omkommet ved en trafikulykke. Virksomheden, som jeg var eneindehaver af, drev jeg i 2 år fra 1996-98.

Carl Bro kontaktede mig i løbet af det andet år og foreslog, at jeg solgte og flyttede ud til dem. Efter ca. ½ års forhandlinger blev vi enige om, at gennemføre handelen.

 

Monberg & Thorsen A/S

Projekt­udviklings­chef for hele Danmark (1994-96)

Fra den periode skal primært nævnes Nestlé-Danmarks kontor på Amerika­kaj som jeg udviklede, men som M&T af forskellige grunde valgte at gennemføre i samarbejde med TK Development. Desuden udviklede jeg og igangsatte for ”Havnen” og PFA, Kalk­brænderi­havnen, som nu er fuldt udviklet. På grund af mit jobskifte blev den imidlertid ikke ført ud i livet i M&T regi.

 

KTT Danmark A/S

Direktør (1991-94)

Selskabet stiftede jeg på den levedygtige del af det konkursramte Kurt Thorsen Totalentreprise med Unibank som eneaktionær. Forretningskonceptet i dette selskab var stort set uændret i forhold til Kurt Thorsen Totalentreprise. Vi udviklede og solgte en række boligprojekter, primært til PFA, Magistrenes Pensionskasse og AP-pension. Jeg forsøgte selv at købe selskabet. Det lykkedes imidlertid ikke for mig at skaffe den nødvendige kapital. I stedet købte M&T selskabet og vi blev fusioneret ind i M&T.

 

Kurt Thorsen Totalentreprise

Projektdirektør (1987-1991)

Projektdirektør med ansvar for salg og udvikling i Kurt Thorsen Totalentreprise A/S 1987-91. Det var hovedsagligt danske boligprojekter vi udviklede og solgte. Kunderne var bl.a. mine tidligere kollegaer i pensionskasser og forsikringsselskaber. Da selskabet gik ned foreslog jeg Unibank at oprette et nyt selskab og udarbejdede forretningsplan for samme.

 

PKA

Afdelingschef for ejendomsafdelingen (1980-87)

Havde ansvaret for Investeringen i fast ejendom for 14 pensionskasser med den tilhørende drift. Jeg havde ansvaret nyinvesteringer i størrelsesordenen 500 mio. kr. om året. Der blev primært investeret i danske ejendomme. Jeg sagde op for at prøve nye udfordringer.

 

Finansbanken

Kontorchef for arkitektkontoret (1978-80)

Ansvaret for drift og ombygning af ejendommene og udbygning af Finansbankens filial net i DK. Vi åbnede ca. 25 nye filialer i den periode.

 

Tillidshverv

Alle afviklet bortset fra forskellige poster i forbindelse med sport.

Kontakt

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked